select language:     Български English

Инвестиционно предложение от "ОЛИМПИЯ"ООД гр. Враца

ОБЯВА

"ОЛИМПИЯ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. "Иванка Ботева" № 21, вх. А, ап. 6, чрез управляващият Даниела Маринова Георгиева

УВЕДОМЯВА,

че има следното инвестиционно предложение: Изграждане на бензиностанция, мотел, паркинг в собствен поземлен имот 018052, образуван от имот № 018051, землище с. Краводер, ЕКТТЕ 39236, община Криводол, област Враца.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горепосоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в Община Криводол или РИОСВ Враца ул. "Екзарх Йосиф" № 81, гр. Враца, пощенски код 3000.

 

Обявата е публикувана на интернет страницата на Община Криводол на 7 февруари 2012 г.