select language:     Български English

Инвестиционно предложение от "Симекс" ЕООД гр. Криводол

ОБЯВА

"Симекс" ЕООД, гр. Криводол, ул. "Георги Димитров" 124А , Симеон Иванов Ангелов

УВЕДОМЯВА,

че има следното инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за вакумна пиролиза с местонахождение имот XIX - 1344 в гр. Криводол. Инсталацията е за преработка на излезли от употреба каучукови продукти /стари автомобилни гуми/ чрез вакумна пиролиза с капацитет 2500 т годишно.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Криводол или в РИОСВ - Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" № 4, гр. Монтана, пощенски код 3400.

 

Обявата е публикувана на интернет страницата на Община Криводол на 07.03.2012 г.