select language:     Български English

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022г.

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА

ИЗБОРЕН КОДЕКС

ХРОНОГРАМА

Централна избирателна комисия (ЦИК) - https://www.cik.bg

СИМУЛАТОР ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Секции с машинно гласуване

Районна избирателна комисия (РИК) Враца:

Адрес

гр. Враца, бул. "Демокрация" № 1

КОНТАКТИ

Телефон: 0876 023 500, 0876 023 700 

email: rik06@cik.bg

website: https://rik06.cik.bg/ns202210

 

За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:

ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината

тел.: 0877180045 e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net