select language:     Български English

Климат

Климатът на общината е умереноконтинентален, но не са редки случаите на големи застудявания или на много високи температури. Средните януарски температури са отрицателни (от -2.5°С до -3°С), но при случаите на големи застудявания – термометрите стигат до -15°С, -20°С и по-ниски. Летните температури са много високи, като средната юлска е 23.8°С.

Годишният валеж е 600 мм/кв.м - под средния за страната.

Доминира целогодишният въздушен пренос запад-изток.