select language:     Български English

Конкурс за длъжностите:Директор на Дирекция "Обща администрация" и главен експерт в дейност "Образование"

Обявление - конкурс - публикувано на 29.10.2012 г.

Заявление

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

Длъжностна характеристика за длъжността Директор на Дирекция "Обща администрация"

Длъжностна характеристика за длъжността Главен експерт в дейност "Образование"

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс

Списък на кандидатите, недопуснати до конкурс

Правила за провеждане на конкурса

 

Избран кандидат:

1. За "Директор на Дирекция "Обща администрация" - Петранка Атанасова Костадинова

2. За "Главен експерт" в дейност "Образование" - Красимира Георгиева Ангелова