select language:     Български English

Конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дейност "Проекти и програми", дирекция "Специализирана администрация"

Обявление за конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дейност "Проекти и програми", дирекция "Специализирана администрация" в Община Криводол - публикувано на 07.03.2013 г.

Заявление - приложение 1

Декларация - приложение 2

Информация за длъжността