select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини в Община Криводол
размер: 22 KB
Наредба №20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни и опасни строежи или части от тях
размер: 23 KB
Наредба № 4 за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни
размер: 169 KB
Наредба № 17 за предоставяне на социални услуги "Домашен социален патронаж" и "Социален асистент от Общинско предприятие "Социални и комуна
размер: 70 KB
Наредба № 9 за реда за предоставяне на концесии върху обекти, имоти или части от имоти - публична общинска собственост
размер: 117 KB
Наредба № 10 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг
размер: 44 KB
Наредба № 13 за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗИД на ЗУT
размер: 88 KB