select language:     Български English

НОВИНИ

Обявена вакантна офицерска длъжност във военно формирование 26260 - Сливен

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 495/09.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна офицерска длъжност във военно формирование 26260 - Сливен за приемане на военна служба, на лице изпълнявало военна служба/кадрова военна служба/. ...

11.06.2021

Мобилни екипи за ваксиниране срещу COVID-19

Мобилни екипи за ваксиниране срещу COVID-19  В събота 12.06.2021г на пазара в гр. Криводол от 10.00ч. до 13.00ч. ще има мобилен екип за ваксиниране срещу  COVID-19, организиран от РЗИ – Враца и ЦСМП – Враца. Пункта за ваксинация ще е на открито. В тях всеки, който иска ще може да се имунизира срещу COVID-19, като избере вида ваксина, която да му бъд...

09.06.2021

О Б Я В А старшина ВМА

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 299/12.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска академия, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Началник на отделение „ Товарни, леки авт...

09.06.2021

Възстановихме оброка „Възнесение Господне” край гр.Криводол

С възстановяването и обновяването на оброк „Възнесение Господне” се заемат обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Благодарение на дарителите, пътят до оброка е почистен, заравнен, мястото около плочата е почистено и подравнено, посадени са дър...

04.06.2021

Провеждане на растителнозащитни дейности от БДЖ

провеждане на растителнозащитни дейности ...

01.06.2021

Заповеди на Министъра на здравеопазването от 27.05.2021г.

  zapoved-rd-11-373 -27-04-2021 zapoved-rd-01-374-27-04-2021 zapoved-rd-01-375 -27-04-2021 zapoved-rd-01-376 -27-04-2021     ...

27.05.2021

Обява ВМС

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед №ОХ- 350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 20 (двадесет) вакантни матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да бъдат заети след провеждане на конкурс за приемане на служба, на ...

26.05.2021

Заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес

Заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес Заповед № 258  ...

17.05.2021

Процедура по обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие  за приемане на служба в доброволния резер...

12.05.2021

ЗАПОВЕД №248/05.05.2021г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ЗАПОВЕД № 248 гр. Криводол, 05.05.2021 год.   Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.4, ал.4 на  НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ и писмо с Рег. № РД-12-02-437-1/22.04.2021г. на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – гр. Враца и на основание чл. 8, ал.1 от Закон ...

05.05.2021