select language:     Български English

НОВИНИ

Община Криводол спечели нов проект.

Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е ВОДИТЕ   Р Е  Ш Е Н И Е №111/ 07.07.2020 r.   На основание чл. 9, ал. 5, чл. 35, т. 1 и т. 2, чл. 37, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 201 5 г.), чл. 12, ал. 1 от Постановление № 162 Министерския съве...

09.07.2020

Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за борба с последиците от пандемията COVID19 в маргинализираните общности.

СЪОБЩЕНИЕ На 09.06.2020 г. кметът на Община Криводол – Христо Доков подписа Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за борба с последиците от пандемията COVID19 в маргинализираните общности със Съвета на Европа. С настоящия грант Община Криводол ще осигури основни хранителни пакети от първа необходимост, почистващи п...

07.07.2020

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява прием на военна служба

ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-470/ 19.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за 1 (една) вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина  във военно формирование от състава на С...

01.07.2020

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА           Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва за втори път в нашата страна. Определен е през 2019 г. с решение на Министерски съвет. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Цел...

29.06.2020

Честит Петровден!

Честит Петровден. Честит празник на всички именници! Пожелавам Ви да сте живи и здрави, да сбъднете всичките си мечти, да се радвате на лично щастие и уют, да сте удовлетворени в работата си и обградени от добри и верни приятели!                   Христо Доков – кмет на община Криводол ...

29.06.2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ Фондация „Америка за България“ обявява конкурс за проектни предложения за развитие на туризма в Северозападна България. Конкурсът е отворен за кандидати от цялата страна, но проектните дейности трябва да се осъществяват в Северозападна България, на територията на поне ед...

24.06.2020

През 2021 г. ще се проведе преброяване на населението и жилищния фонд.

През 2021 г. ще се проведе преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на Европейската комисия.          Преброяването в България ще се проведе на два етапа: - чрез онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 22 януар...

19.06.2020

Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни мероприятия.

Уведомително писмо от Био Фарминг ...

09.06.2020

Започва ремонта на централен градски площад гр. Криводол

От днес започва ремонта на централния площад пред община Криводол по европейски проект. „Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад – гр. Криводол“ Договор № BG06RDNP001-7.006-0118-C01 ОТ 08.05.2019г. за предоставяне на финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за период 2014г – 2020г. по процедура чрез п...

04.06.2020

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина Офис за военен отчет в община Криводол информира, че със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 172 (сто седемдесет и две вакантни длъжности) в...

03.06.2020