select language:     Български English

НОВИНИ

Кмета на Община Криводол г-н Христо Доков, подписа договор за ремонт на улици в населени места на територията на Община Криводол

На 18.09.2023г. кмета на община Криводол Христо Доков, подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG06RDNP001-7.017-0080-С01 ,,Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на Община Криводол‘‘ , процедура №BG06RDNP001-7.017-по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряван...

19.09.2023

Стартира проект „Бъдеще за децата на Община Криводол“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ...

19.09.2023

Поздравителен адрес по случай деня на град Криводол

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Скъпи съграждани и гости,    За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя с Празника на Община Криводол – 29 август. В ден като този изразявам благодарност и признателност към всички Вас, които подкрепят нашите идеи за развитието на общината. Наш дълг е да запазим наследеното, да множим направеното в днешн...

29.08.2023

Покана за обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2022 г.

ПОКАНА       На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Криводол организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2022 г.      Обсъждането ще се проведе на 22.08.2023 год. (вторник) от 10,30 часа в заседателната зала на Община Крив...

16.08.2023

Христо Доков кмет на Община Криводол-поднови автопарка на Домашен социален патронаж чрез закупен нов специализиран автомобил

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ   Христо Доков кмет на Община Криводол-поднови автопарка на Домашен социален патронаж чрез закупен нов специализиран автомобил   За по-добрата грижа и пълноценното обслужване на хората от малките населени места на 09.08.2023г.  в община Криводол е осигурен нов специализиран автомобил за нуждите на Дом...

10.08.2023

Община Криводол организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2023 година .

П О К А Н А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2023 година . Обсъждането ще се проведе на 18.08.2023 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината.  Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средства...

10.08.2023

График за провеждане на срещи с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2023/2024г. в землищата на Община Криво

На основание чл. 72б, ал. 2 и чл. 4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с процедурата по чл. 37в от ЗСПЗЗ, Обявявам график за провеждане на срещи със собственици или ползватели на земеделска земя с цел създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2023/2024г. в землищата на Община Криводол. ГРАФИК ...

03.08.2023

ОБЯВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГРАД КРИВОДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ  ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА КРИВОДОЛ. ОБЯВА ...

03.08.2023

В гр. Криводол ще бъдат изградена нова система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

В гр. Криводол ще бъдат изградена нова система за ранно предупреждение и оповестяване на населението   Във връзка с изпълнение на проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“ финансиран по ОПОС 2014-2020г. с основна дейност части...

03.08.2023

Обява за 2 (две) вакантни длъжности за военни оркестранти

ОБЯВА 1 ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА ИНФОРМИРА На основание обява с рег. № 4745/28.07.2023 г., на командира на Военноморските сили, са обявени 2 (две) вакантни  длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или в...

02.08.2023