select language:     Български English

НОВИНИ

ОБЯВА Сухопътни войски

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 155 (сто петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски на лица, завършили граждански средни или висши училища, както сле...

07.07.2021

ОБЯВИ СУХОПЪТНИ ВОИСКИ И СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

ОБЯВИ СУХОПЪТНИ ВОИСКИ ТУК  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ЗАПОВЕД С ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на  10 (десет) вакантни войнишки длъжности за военнослужещи в Съвместното команд...

05.07.2021

Във връзка с разпоредбите на чл.38, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИДНО МЯСТО В СГРАДАТА НА ИЗДАДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Във връзка с разпоредбите на чл.38, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност, която гласи, че собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м., за които има издад...

05.07.2021

Покана-уведомление

                     ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ   ПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ от 24.06.2021 г. за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г. (ПИРО) УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона ...

24.06.2021

Заповед РД-01-496/15.06.2021г.

Заповед РД-01-496/15.06.2021г. за допълнение на Заповед № РД-01-416 от 4.06.2021 г., допълнена със Заповед № РД01-467 от 14.06.2021 г. На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 н...

16.06.2021

Обявена вакантна офицерска длъжност във военно формирование 26260 - Сливен

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 495/09.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна офицерска длъжност във военно формирование 26260 - Сливен за приемане на военна служба, на лице изпълнявало военна служба/кадрова военна служба/. ...

11.06.2021

Мобилни екипи за ваксиниране срещу COVID-19

Мобилни екипи за ваксиниране срещу COVID-19  В събота 12.06.2021г на пазара в гр. Криводол от 10.00ч. до 13.00ч. ще има мобилен екип за ваксиниране срещу  COVID-19, организиран от РЗИ – Враца и ЦСМП – Враца. Пункта за ваксинация ще е на открито. В тях всеки, който иска ще може да се имунизира срещу COVID-19, като избере вида ваксина, която да му бъд...

09.06.2021

О Б Я В А старшина ВМА

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 299/12.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска академия, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Началник на отделение „ Товарни, леки авт...

09.06.2021

Възстановихме оброка „Възнесение Господне” край гр.Криводол

С възстановяването и обновяването на оброк „Възнесение Господне” се заемат обществените възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Благодарение на дарителите, пътят до оброка е почистен, заравнен, мястото около плочата е почистено и подравнено, посадени са дър...

04.06.2021

Провеждане на растителнозащитни дейности от БДЖ

провеждане на растителнозащитни дейности ...

01.06.2021