select language:     Български English

НОВИНИ

Отмяна на панаирните дни на гр. Криводол

Отмяна на панаирните дни на гр. Криводол Днес след заседание на общинския кризисен щаб под ръководството на кмета на община Криводол Христо Доков бе взето решение за отмяна на традиционния есенен панаир. На заседанието бе взето решение, предвид създалата се усложнена обстановка в цялата страна,  масови събития със струпване на г...

19.08.2020

ПОКАНА за обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2019 г.

П О К А Н А ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА 2019 г.         На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Криводол организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2019 г.   ...

19.08.2020

ОБЯВА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ДРЕХИ

ОБЯВА ЗА РАЗДАВАНЕ НА ДРЕХИ Общностен център по проект BG05M9OP001-2.018-0037  „Заедно можем повече“ финансиран по ОП РЧР и Община Криводол, уведомява жителите на общината, че от 20.08.2020г. четвъртък от 13.00ч. до 17.00ч. всеки ден до изчерпване на даренията стартира кампания за раздаване на дрехи на нуждаещи се лица и семейства, събрани от дар...

19.08.2020

Програма на мачовете от "Турнир на малки врати Криводол 2020г."

           Програма на "Турнир на малки врати Криводол 2020г."   18.08.2020г  –  вторник  18.00ч   -        Пантера Враца - Ботев Баурене                           вторник  19.00ч   -        Коварните - Стрела Галатин ...

18.08.2020

„Турнира на малки врати Криводол 2020г.“

„Турнира на малки врати Криводол 2020г.“   Днес 17.08.2020г. в 09.30ч в заседателната зала на община Криводол бе изтеглен жребии за „Турнира на малки врати Криводол 2020г.“организиран под патронажа на кмета на община Криводол – Христо Доков. Участие са заявили 8 отбора, които чрез жребии бяха разпределени в две квалификационни...

17.08.2020

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КРИВОДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ  ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ. ПРЕДВАРИТЕЛНИИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ КРИВОДОЛ. ПР...

11.08.2020

Турнир по футбол на малки врати.

ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ОБЛАСТ ВРАЦА                      О Б Я В А Община Криводол организира през месец август 2020 г. ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ Записване за участие – до 14.08.2020 год. на Информационния център в Община Криводол. ЖРЕБИЯТ ЩЕ СЕ ТЕГЛИ НА 17.08.2020г. ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В ОБЩИНА КРИВОДОЛ ...

10.08.2020

Вакантни длъжности за войници в Националния военен университет „ Васил Левски“ гр.Велико Търново

ОБЯВА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ   ИНФОРМИРА Със  Заповед №ОХ-558/21.07.2020г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени   8 (осем) вакантни длъжности за войници в Националния военен университет „ Васил Левски“  гр.Велико Търново, които следва да се заемат от  лица, завършили граждански...

31.07.2020

“Заедно можем повече“

                                          “Заедно можем повече“   На 31 юли 2020 г., с песни, танци и пиески, групите по дейност 2 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства“ по ...

31.07.2020

Във връзка с отоплителния сезон на Министерство на Труда и Социалната политика.

Във връзка с отоплителния сезон  на Министерство на Труда и Социалната политика. По инициатива на кмета на община Криводол Христо Доков  е създадена организация за подпомагане на възрастните хора, трудно подвижните и социално - слабите жители на Общината,  във връзка с подаването на заявления от тяхна страна в Дирекция „ ...

23.07.2020