select language:     Български English

НОВИНИ

Традиционен панаир Криводол 2022г.

Общинска администроция Криводол уведомява всички жители и гости на Общината, че  традиционния панаир на гр. Криводол ще се проведе тази година от 28 ЮЛИ до 31 Юли. Желаещите търговци могат да подават заявление за участие на Информационния център на Община Криводол.  ОБЯВА ...

06.06.2022

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЦАТА,ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Уведомление ...

02.06.2022

Обява за вакантни длъжности за приемане на военна служба

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед РД-547/08.04.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва: - за в.ф.52480 - София    ...

13.05.2022

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на военна служба

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ - 360/12.04.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, ...

01.05.2022

КОНКУРСИ С НАГРАДИ по проект „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ, в ОБЩИНА КРИВОДОЛ бяха проведени следните КОНКУРСИ С НАГРАДИ: Конкурс 1: ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА...

18.04.2022

ПОКАНА за привличане на доброволци и провеждане на творчески работилници за оползотворяване на отпадъци в община Криводол

ПОКАНА за привличане на доброволци и провеждане на творчески работилници за оползотворяване на отпадъци в община Криводол   В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, ...

08.04.2022

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване.

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ,   ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване в ...

08.04.2022

Обявени са 2(две) вакантни войнишки длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ МЕЗДРА, КРИВОДОЛ И РОМАН   ИНФОРМИРА   Обявени са 2(две) вакантни войнишки длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.   &...

28.03.2022

Продължава изпълнението на проект “Патронажна грижа +”

Продължава изпълнението на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На 24.03.2022г. се подписа Допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-6.002-0085-С01, с което се удължава предоставянето на почасов...

25.03.2022

Заповед №118 за Дерегистрация по настоящ адрес

Заповед №118 ...

24.03.2022