select language:     Български English

НОВИНИ

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца

ОБЯВА        С Решение № 475 от 31.05.2023 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67 и следващите от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Общински съвет Криводол е открил процедура за определяне на 3 съдебни заседатели за Районен съд Враца и 1 съдебен заседател за Окръжен съд Враца, за мандат 2024 г. - 2028 г. ...

18.07.2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КРИВОДОЛ И БОЙЧИНОВЦИ   ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ     по проект BG06RDNP001-19.610-0084 “Помощ за подготвителни дейности на територията на общините Криводол и Бойчиновци“, Административен договор № РД-50-29/06.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (...

14.07.2023

Съобщение за публично обсъждане Природен парк "Врачански Балкан"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“   В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и нормативните изисквания на Наредбата за разработване на планове за управление на защитените територии, Министерството на околната среда...

07.07.2023

Започна изграждането на Нов филиал за СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ в гр. Криводол

Започна изграждането на Нов филиал за СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ в гр. Криводол Нов, изцяло модернизиран филиал за спешна медицинска помощ ще бъдат изграден в град Криводол. Инвестицията е съгласно приетата Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България и ще бъде финансирана по  Оперативна програма „Ре...

05.07.2023

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява 114 свободни места.

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед № РД-754/22.06.2023г. на командира на Командване за логистична поддръжка е разкрита процедура по обявяване на 114 вакантни длъжности за войници във военни формирования, както следва: - в.ф.57310 – Ловеч – 87 места; - в.ф.54870 – София – 8 места; - в.ф.22...

03.07.2023

Продължават възстановителните работи по почистване и отводняване

Продължават възстановителните работи по почистване и отводняване на къщи и улици в село Галатин. Дежурните екипи са на терен.   ...

25.06.2023

Обявено е частично бедствено положение в Община Криводол

Обявено е частично бедствено положение в Община Криводол и село Галатин. Дежурни екипи на Община Криводол са на терен и отводняват пострадалите къщи. На място са изпратени багери да почистват наносите по улиците в село Галатин. Има нанесени сериозни материални щети по жилищни сгради и пътна инфраструктура. ...

25.06.2023

Заповед за Частично бедствено положение

Заповед за Частично бедствено положение Заповед №386 ...

25.06.2023

Община Криводол повиши степента на опасност и вече се намира в бедствено положение.

Община Криводол повиши степента на опасност и вече се намира в бедствено положение. Пороят, който се изля днес над общинския център и селата от региона увеличиха пораженията и застрашават хората. Най-тежко е положението в село Добруша, където мостът над реката е затлачен от наноси и дървета. Ако под напора на водата се откъсне съор...

17.06.2023

Заповед за Частично бедствено положение

Община Криводол обяви Частично бедствено положение. ЗАПОВЕД №372 ...

17.06.2023