select language:     Български English

НОВИНИ

Община Криводол спечели 4 проекта към Министерството на Околната Среда и Водите

Община Криводол спечели 4 проекта към Министерството на Околната Среда и Водите НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ “ Кой може да кондидатства в конкурса: Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна. За каква сума може да се к...

30.04.2020

Община Криводол е извадена от черния списък на финансовото министерство.

За шесте месеца от началото на управлението си кметът на Криводол Христо Доков успя да извади общината от черния списък на финансовото министерство. Там бяха попаднали местни управи в тежко положение и сериозна задлъжнялост, натрупани от предишните си ръководства. Добрата новина била съобщена с писмо до местната управа. „Кога...

27.04.2020

Уведомително писмо до Пчеларите.

Уведомително писмо от Цветан Петров Радулов фирма Био Фарминг ЕООД във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни Мероприятия Цялото писмо ТУК ...

23.04.2020

ОБЯВА ЗА РАБОТА

ОБЯВА Община Криводол търси да назначи Електротехник. Изисквания към кандидатите: Средно електротехническо образование III квалификационна група по електробезопасност – за работа в инсталации до 500 V; Стаж като електротехник – минимум 5г. Медицинско свидетелство за работа. Отговорности за заеманата длъжност: Под...

22.04.2020

Заповед относно пожарна безопасност и предотвратяване и гасене на пожари в горските територии.

Заповед №213 относно пожарна безопасност и предотвратяване и гасене на пожари в горските територии. ...

21.04.2020

Честит Велигденл

Нека светлината на Христос да освети пътя ви, нека душата ви да се изпълни с радост, да запази всичко, което имате и да получите всичко, което искате. Христос Воскресе! Христо Доков - кмет на община Криводол ...

19.04.2020

Писмо от Областен Управител гр. Враца

Писмо на областен Управител гр. Враца онтносно наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности Писмото може да изтеглите от ТУК ...

10.04.2020

Заповед №188/10.04.2020г.Разрешавам ползването на вендинг машини

ЗАПОВЕД №188 Гр. Криводол, 10.04.2020г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка със Заповед №РД-01-179 от 06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването. НАРЕЖДАМ: ОТМЕНЯМ  I т.1 от моя Заповед №164/16,03,2020г. – преустановява се дейността на всички вендинг машини  ( кафе-машини, автомати з...

10.04.2020

На вниманието на всички жители на община Криводол!

На вниманието на всички жители на община Криводол! Днес на 09.04.2020г. се получи писмо от „ Агенция за държавна финансова инспекция“./АДФИ/ „Уважаеми Господин Доков,           Във връзка с постъпило в „Агенцията за държавна финансова инспекция“ / АДФИ/ Ваше писмо с Изх.№ 05-33-1/24.01.2020г./ с приложен доклад ...

09.04.2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  От днес 08.04.2020г. Община Криводол съвместно с доброволците на Български Червен Кръст  партньори в процеса на изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основноматериално под...

08.04.2020