select language:     Български English

НОВИНИ

Заповед РД-01-173 от 18.03.2021 г.

Заповед РД-01-173 от 18.03.2021 г. ТУК Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари ...

19.03.2021

Офиса за военен отчет обявява 195 войнишки длъжности

ОБЯВА   Офиса за военен отчет обявява, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:  ...

18.03.2021

ЗАПОВЕД № 146 гр. Криводол, 16.03.2021 год

ЗАПОВЕД № 146 гр. Криводол, 16.03.2021 год. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Протокол от заседание на Общинския кризисен щаб Криводол от 05.03.2021 г., НАРЕЖДАМ: Удължавам срока на мерките,...

17.03.2021

Заповед РД-01-75 от 15.03.2021 г. на РЗИ Враца

Заповед РД-01-75 от 15.03.2021 г. на РЗИ Враца З А П О В Е Д № РД-01- 75/15.03.2021 г.   На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената...

16.03.2021

Община Криводол спечели 6 проекта от МОСВ и ПУДООС

ПУДООС – 2021г. Община Криводол спечели 6 проекта от МОСВ и ПУДООС   Съгласно Заповеди № РД-13/10.02.2021г. и № РД-13/10.02.2021г.  на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на определената комисия за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини в рамките на Националната к...

15.03.2021

Заповед РД-01-63 от 9.03.2021г.на РЗИ Враца

Заповед РД-01-63 от 9.03.2021г. ...

11.03.2021

Заповед № 127/04.03.2021 г.

Заповед ...

05.03.2021

Съобщение

            Уведомяваме всички жители на гр. Криводол, че поради основен ремонт на главен водопровод на ул. „Освобождение“,  в участъка от моста до кръстовището няма да има захранване с питейна вода в дните 1, 2, 4 и 5 март от 08.00 ч до 17.00 ч. ...

01.03.2021

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба , на лица завършили граждански висши училища в стра...

15.02.2021

Заповед за заличаване по настоящ адрес

Заповед ...

05.02.2021