select language:     Български English

НОВИНИ

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване.

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ,   ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване в ...

08.04.2022

Обявени са 2(две) вакантни войнишки длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ МЕЗДРА, КРИВОДОЛ И РОМАН   ИНФОРМИРА   Обявени са 2(две) вакантни войнишки длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.   &...

28.03.2022

Продължава изпълнението на проект “Патронажна грижа +”

Продължава изпълнението на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На 24.03.2022г. се подписа Допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-6.002-0085-С01, с което се удължава предоставянето на почасов...

25.03.2022

Заповед №118 за Дерегистрация по настоящ адрес

Заповед №118 ...

24.03.2022

Община Криводол стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Криводол стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата         Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е&n...

21.03.2022

Министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за оркестранти в Представителния и военните духо

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ-175/18.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  20 (двадесет) вакантни длъжности за оркестранти  в  Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморскит...

16.03.2022

Какво трябва да знаем за горските пожари

Какво трябва да знаем за горските пожари  Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Практически горски пожари могат да възникнат навсякъде. През летния сезон, когато има продължителни засушавания, територията на почти цялата страна е застрашена от възникване на пожари. Потенциално застрашени са всички български ...

15.03.2022

Публично обсъждане на Проектобюджет за 2022 година .

П О К А Н А На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проектобюджет за 2022 година . Обсъждането ще се проведе на 22.03.2022 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината.  Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19  съгласн...

14.03.2022

Обява за 50 вакантни длъжности

Кратка обява ВВС Кратка обява НГЧ ...

10.03.2022

БЧК ПОДПОМАГА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ КОНФЛИКТА В УКРАЙНА

БЧК ПОДПОМАГА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ КОНФЛИКТА В УКРАЙНА Българският Червен кръст откри  Национална благотворителна кампания в помощ на пострадалите от конфликта в Украйна. Можете да дарите чрез: Онлайн дарения  https://www.redcross.bg/donations/view?donid=21 SMS на номер 1466 (цена 1 лв.) към всички мобилни оператори        ...

07.03.2022