select language:     Български English

НОВИНИ

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Здравейте, Евро-Алианс ООД е българско дружество със седалище в гр.Пловдив, ул. „Самара“ № 13,  с 24 годишна история и опит в областта на образователните и преводачески услуги. Сертифицирана организация по международен стандарт  EN ISO 9001:20015 и Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 за предоставяне на качествени преводачески услуги. ...

06.03.2023

ПОКАНА ЗА OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ   В изпълнение на чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133/06.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г., Община Криводол предоставя възможност на заин...

23.02.2023

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ НА БЧК ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ НА БЧК ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ Във връзка с опустошителното земетресение в Турция и Сирия от 06.02.2023 г., Български Червен кръст обяви Национална кампания за набиране на материални дарения В момента най-неотложните нужди са от: - Нови топли дрехи и обувки; - Ново спално бельо; - Нови т...

09.02.2023

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0037-C01 „Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол“

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0037-C01 „Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол“  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 03.02.2023 г. Общинска Администрация Криводол представлявана от Христо Доков в качеството му на кмет на община Криводол подписа Административен договор з...

06.02.2023

Обявени 6(шест) вакантни сержантски длъжности за оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ-1182/20.12.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 6(шест) вакантни сержантски длъжности за оркестранти  в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, Военном...

02.02.2023

В НВУ „Васил Левски“ е обявена 1(една) вакантна войнишка длъжност

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-02-125/17.01.2023 г. на Началника на Националния военен университет „Васил Левски“ - гр. Велико Търново е обявена 1(една) вакантна войнишка длъжност в НВУ „Васил Левски“, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни...

02.02.2023

ИНФОРМАЦИЯ за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ     Проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна  за нуждите на Домашен социален патронаж-в община Криводол“, по Целева Програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“ „Фонд социална закрила” към Министерство на труда и социалн...

13.01.2023

Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна

СЪОБЩЕНИЕ   На 12.01.2023г. между Фонд „Социална закрила“, представляван от Марина Сарадинова изпълнителен директор и Община Криводол, представлявана от Христо Доков - кмет, е подписан договор за съвместна дейност №РД04-34 за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по проек...

12.01.2023

Обявени са 225 вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД-1591/30.11.2022 г. на Командира на Сухопътните войски са обявени 225 (двеста двадесет и пет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както сл...

12.12.2022

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

О Б Я В А   за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв,  без провеждане на конкурс през 2023 г.   Офис за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол Ви информира, че със заповед № ОХ-1132/05.12.2021 г. на министъра на отбраната на Република Бъ...

12.12.2022