select language:     Български English

НОВИНИ

Община Криводол търси да назначи медицинска сестра в яслена група за детска градина „Славейче“ гр. Криводол

Община Криводол търси да назначи медицинска сестра в яслена група за детска градина „Славейче“ гр. Криводол Знания и изисквания за длъжността: Образование: висше – медицинско – бакалавър,специалност – медицинска сестра. Професионален опит е предимство; Да умее да работи с деца на възраст до 3 години . Добра ко...

21.01.2021

До 12 март 2021 г. се приемат документи за кандидатстване в кампанията за ранен прием на Националния военен университет „Васил Левски“ във Ве

РАНЕН ПРИЕМ В НВУ До 12 март 2021 г. се приемат документи за кандидатстване в кампанията за ранен прием на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. Документи се приемат в Приемния център на НВУ и във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” в град Шумен всеки работен ден от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., както и в...

21.01.2021

Заповед за заличаване по настоящ адрес.

Заповед №31/18.01.2021г.   ...

18.01.2021

Офиса за военен отчет обявява,броят места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година.

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-7 /05.01.2021 г. на министъра на отбраната е заявен броят места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година. В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени общо 231 места за прием на граждански лица за обучение като к...

13.01.2021

Публично обсъждане на проект за бюджет 2021 г. на Община Криводол

П О К А Н А         На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година .        Обсъждането ще се проведе на 15.01.2021 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината.       Във връзка с въведените ограничител...

08.01.2021

Община Криводол търси да назначи на постоянен трудов договор Електротехник

Община Криводол търси да назначи на постоянен трудов договор Електротехник. Изисквания към кандидатите: Средно електротехническо образование III квалификационна група по електробезопасност – за работа в инсталации до 500 V; Стаж като електротехник – минимум 5г. Медицинско свидетелство за работа. Да е в работоспособна въ...

04.01.2021

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н. БОЙКО БОРИСОВ

Уважаеми Г-н  Министър-председател, От името на кмета на Община Криводол г-н. Христо Доков, от цялата Общинска Администрация и жителите на Община Криводол, изказваме искрената  си и сърдечна благодарност за отпуснатите средства на 09.12.2020г. с Постановление на Министерски съвет в размер на 1 000 000лв. Благодарим лично и на &n...

09.12.2020

Обявявам следните мерки, регламентирани в Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването:

ЗАПОВЕД № 615 гр. Криводол, 26.11.2020 год. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и заповеди № РД-01-675/25.11.2020 г. и № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, НАРЕЖДАМ: І. Обявявам следн...

26.11.2020

Офиса за военен отчет обявява вакантни длъжности.

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-949/ 19.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 16 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив (в.ф.32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни ...

26.11.2020

Заповед РД-01-655/ 13.11.2020г. за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.:

З А П О В Е Д  РД-01-655/ 13.11.2020г. На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удълже...

16.11.2020