select language:     Български English

НОВИНИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЛИЦАТА,ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Уведомление ...

02.06.2022

Обява за вакантни длъжности за приемане на военна служба

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед РД-547/08.04.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва: - за в.ф.52480 - София    ...

13.05.2022

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на военна служба

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ - 360/12.04.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, ...

01.05.2022

КОНКУРСИ С НАГРАДИ по проект „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ, в ОБЩИНА КРИВОДОЛ бяха проведени следните КОНКУРСИ С НАГРАДИ: Конкурс 1: ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА...

18.04.2022

ПОКАНА за привличане на доброволци и провеждане на творчески работилници за оползотворяване на отпадъци в община Криводол

ПОКАНА за привличане на доброволци и провеждане на творчески работилници за оползотворяване на отпадъци в община Криводол   В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, ...

08.04.2022

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване.

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ,   ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване в ...

08.04.2022

Обявени са 2(две) вакантни войнишки длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново

ОБЯВА   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНИ МЕЗДРА, КРИВОДОЛ И РОМАН   ИНФОРМИРА   Обявени са 2(две) вакантни войнишки длъжности в Националния военен университет „Васил Левски“ – град Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.   &...

28.03.2022

Продължава изпълнението на проект “Патронажна грижа +”

Продължава изпълнението на проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. На 24.03.2022г. се подписа Допълнително споразумение към договор BG05M9OP001-6.002-0085-С01, с което се удължава предоставянето на почасов...

25.03.2022

Заповед №118 за Дерегистрация по настоящ адрес

Заповед №118 ...

24.03.2022

Община Криводол стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Криводол стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата         Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е&n...

21.03.2022