select language:     Български English

НОВИНИ

Община Криводол спечели нов Европейски проект. „Нека бъде!“

       На 30.10.2020 г. кметът на Община Криводол – Христо Доков подписа Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за подмяна на уличното осветление в маргинализираните квартали на територията на Община Криводол със Съвета на Европа. Основната цел на проекта е  подобряване на жилищните условия на ромската ...

12.11.2020

От четвъртък, 12 ноември, в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

От 12 ноември до 30 ноември, с издадена днес Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Р България: Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дван...

12.11.2020

Заповед №559/28.10.2020г.

ЗАПОВЕД № 559 гр. Криводол, 28.10.2020 год.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка със  Заповед № РД-01-217/28.10.2020 г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – Враца,     НАРЕЖДАМ:   І. Обявявам следните временни противоепидемични мерки, регламентирани за територията на област Враца за пер...

28.10.2020

З А П О В Е Д № РД-01-217/28.10.2020 г.

                                                                                       На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния ...

28.10.2020

Офиса за военен отчет обявява,вакантни длъжности във военните формирования от състава на Сухопътните войски

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във военните формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба(кадрова военна служба): - военно формирование 38640 – Казанлък -...

26.10.2020

Офисът за военен отчет обявява 9 /девет/ свободни длъжности.

ОБЯВА Офисът за военен отчет обявява, че със заповед № ОХ-851/ 16.10.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба(кадрова военна служба)  във военни формирования на Военноморските сили 9 /девет/ длъжности Срок за подаване на документи: до 20.11.20...

23.10.2020

Офиса за военен отчет обявява вакантни Офицерски и Войнишки длъжности

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки длъжности във военните формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища в страната и чужбина: - военно ...

14.10.2020

От 26 октомври 2020 г. в Община Криводол стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА От 26 октомври 2020 г. в Община Криводол стартира предоставянето на хранителни продукти от първа необходимост, включени в индивидуалните пакети, осигурени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ ФЕПНЛ). Програмата е финанси...

02.10.2020

ЗАПОВЕД № 498 гр. Криводол, 01.10.2020 год.

ЗАПОВЕД № 498 гр. Криводол, 01.10.2020 год.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и  Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   НАРЕ...

01.10.2020

ПОЗДРАВ ПО СЛУЧАЙ 22 СЕПТЕМВРИ- ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ НА ХРИСТО ДОКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Уважаеми  съграждани, Госпожи и господа, Изминаха  112 години от онази корона, която трябваше да увенчае трънливия и кървав път на българския народ – от Хилендар, през Априлското въстание, през Шипка, през Съединението, за да може Третата българска държава да възкръсне.Тези години са трудни. Берлинският договор не дава това, ...

22.09.2020