select language:     Български English

НОВИНИ

Временни противоепидемични мерки он 01.08.2021г. до 31.08.2021г.

Заповед № РД-01-646Б29.07.2021г. ...

02.08.2021

Компостиращи инсталации за зелени отпадъци пристигнаха в община Криводол.

Компостиращи инсталации за зелени отпадъци пристигнаха в община Криводол. Компостерите ще бъдат разположени в различни населени места от общината. Предвижда се да бъдат поставени и около 110 компостери в домакинства от населените места, които са изявили желание . Получения материал ще се използва за наторяване" Финансирането п...

29.07.2021

Турнир по футбол на малки врати.

ОБЩИНА КРИВОДОЛ, ОБЛАСТ ВРАЦА                           О Б Я В А Община Криводол организира през месец август 2021 г. ТУРНИР ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ Записване за участие – до 12.08.2021 год. на Информационния център в Община Криводол. ЖРЕБИЯТ ЩЕ СЕ ТЕГЛИ НА 13.08.2021г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В ОБЩИНА...

29.07.2021

Отличиха победителите в състезанието по тенис на маса.

Отличиха победителите в състезанието по тенис на маса.  Под патронажа на кмета на Община Криводол г-н. Христо Доков и Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се проведе състезание по „Тенис на маса“. В състезанието взеха участие деца от гр. Криводол в две възрастови гупи от 9...

16.07.2021

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява вакантна длъжност във военно формирование 24430 – Троян.

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ-591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба) във военно формирование 24430 – Троян, като следва: 1 (една) длъ...

14.07.2021

ОБЯВА Сухопътни войски

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 155 (сто петдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Сухопътните войски на лица, завършили граждански средни или висши училища, както сле...

07.07.2021

ОБЯВИ СУХОПЪТНИ ВОИСКИ И СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ

ОБЯВИ СУХОПЪТНИ ВОИСКИ ТУК  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ЗАПОВЕД С ПРИЛОЖЕНИЕ ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на  10 (десет) вакантни войнишки длъжности за военнослужещи в Съвместното команд...

05.07.2021

Във връзка с разпоредбите на чл.38, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВИДНО МЯСТО В СГРАДАТА НА ИЗДАДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Във връзка с разпоредбите на чл.38, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност, която гласи, че собствениците на сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м., за които има издад...

05.07.2021

Покана-уведомление

                     ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ   ПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ от 24.06.2021 г. за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Криводол за периода 2021-2027 г. (ПИРО) УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона ...

24.06.2021

Заповед РД-01-496/15.06.2021г.

Заповед РД-01-496/15.06.2021г. за допълнение на Заповед № РД-01-416 от 4.06.2021 г., допълнена със Заповед № РД01-467 от 14.06.2021 г. На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 н...

16.06.2021