select language:     Български English

НОВИНИ

Честит Велигденл

Нека светлината на Христос да освети пътя ви, нека душата ви да се изпълни с радост, да запази всичко, което имате и да получите всичко, което искате. Христос Воскресе! Христо Доков - кмет на община Криводол ...

19.04.2020

Писмо от Областен Управител гр. Враца

Писмо на областен Управител гр. Враца онтносно наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности Писмото може да изтеглите от ТУК ...

10.04.2020

Заповед №188/10.04.2020г.Разрешавам ползването на вендинг машини

ЗАПОВЕД №188 Гр. Криводол, 10.04.2020г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка със Заповед №РД-01-179 от 06.04.2020г. на Министъра на здравеопазването. НАРЕЖДАМ: ОТМЕНЯМ  I т.1 от моя Заповед №164/16,03,2020г. – преустановява се дейността на всички вендинг машини  ( кафе-машини, автомати з...

10.04.2020

На вниманието на всички жители на община Криводол!

На вниманието на всички жители на община Криводол! Днес на 09.04.2020г. се получи писмо от „ Агенция за държавна финансова инспекция“./АДФИ/ „Уважаеми Господин Доков,           Във връзка с постъпило в „Агенцията за държавна финансова инспекция“ / АДФИ/ Ваше писмо с Изх.№ 05-33-1/24.01.2020г./ с приложен доклад ...

09.04.2020

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  От днес 08.04.2020г. Община Криводол съвместно с доброволците на Български Червен Кръст  партньори в процеса на изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основноматериално под...

08.04.2020

Отбелязваме международния ден на ромите.

Отбелязваме международния ден на ромите.             През 1992 г. ООН и Европейският съюз обявяват 8 април за международен ден на ромите.            На този ден отдаваме почит към паметта на ромите, загубили живота си в концентрационните лагери през Втората световна война. България е единстве...

08.04.2020

8ми Април - международния ден на ромите.

Отбелязваме международния ден на ромите.             През 1992 г. ООН и Европейският съюз обявяват 8 април за международен ден на ромите.            На този ден отдаваме почит към паметта на ромите, загубили живота си в концентрационните лагери през Втората световна война. България е единстве...

08.04.2020

ПОЗДРАВ ДО ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО ПОВОД 7 АПРИЛ

УВАЖАЕМИ  ЛЕКАРИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ, Желая Ви здраве, спокойствие, благополучие и много отдаденост на отговорната кауза, която сте избрали за свой професионален път! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК Христо Доков - кмет на община Криводол ...

07.04.2020

Уведомително писмо до Пчеларите

Фирма " Пик Агро 62 " ЕООД уведомява всички Пчелари, че в периода от 09.04.2020г. до 12.04.2020г.  от 09,00ч до 18,00ч ще се проведе третиране на пшеница с продукт за растителна защита.  Писмото може да изтеглите от ТУК и ТУК ...

07.04.2020

ПРОЕКТ “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания ”

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID19 на територията на Общините Криводол и Борован се изпълнява проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  па процедура № BG...

06.04.2020