select language:     Български English

О Б Я В А старшина ВМА

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 299/12.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност във Военномедицинска академия, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба

(кадрова военна служба).

  • Началник на отделение „ Товарни, леки автомобили и автобуси“ в сектор „Транспортно осигуряване“ на Стопански блок на МБАЛ на ВМА

 

Срок за подаване на документи:

23.06.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

 

 

 

09-06-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати