select language:     Български English

О Б Я В А за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

Офис за военен отчет в община Криводол информира, че със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 172 (сто седемдесет и две вакантни длъжности)

във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Срок за подаване на документите - до 10.07.2020 г.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/ или на тел. 0910 / 9 23 56;    09123 23 10; 0910/5 57 18; 092/62 40 44; 0888 218 242;

03-06-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати