select language:     Български English

ОБА 13 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Издаване на удостоверение за декларирани данни