select language:     Български English

ОБА 15 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа