select language:     Български English

Профил на купувача

Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Криводол

 

Профил на купувача след 1 май 2017г.

Профил на купувача след 1 януари 2020г.