select language:     Български English

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване.

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ,

 

ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОБЯВЯВА кампания за раздаване на безплатни ПЛАТНЕНИ ТОРБИ за пазаруване в следните населени места:

 • с. Баурене
 • с. Ракево
 • с. Големо Бабино
 • с. Пудрия
 • с. Краводер
 • с. Осен
 • с. Галатин
 • с. Лесура
 • гр. Криводол

 

Кампанията ще се проведе пред сградите на кметствата във всяко от селата и пред общината в гр. Криводол.

За да получите безплатна платнена торба, донесете, при възможност, поне 5 найлонови торбички, които в последствие ще бъдат предадени за рециклиране от екипа ни.

Кметовете на населените места ще бъдат уведомени, а в селата ще бъдат разлепени плакати относно точните дни и часове за раздаване на торбичките.

Период на провеждане на кампанията: 12-14 април 2022 г. :

 

12 април 2022 г.

 • с. Големо Бабино;
 • с. Пудрия;
 • с. Краводер;
 • с. Ракево;
 • с. Баурене.

13 април 2022 г.

 • с. Осен;
 • с. Галатин;
 • с. Лесура.

14 април 2022 г.

 • гр. Криводол.

Основните ползи от използването на пазарски торби за многократна употреба са в съответствие с целите на проекта и основната му идея, насочена към опазване на околната среда, а именно:

       Пестене на природни ресурси – пластмасовите торбички се произвеждат от петрол, който е             невъзобновяем ресурс – суровина с крайно количество непрекъснато намаляващи запаси на планетата;

Намаляване на замърсяването на околната среда – често найлоновите торбички попадат в природата, а там разпадането им продължава до 300 години;

Защита на дивия живот и биоразнообразието – попаднали в природата, особено във водоемите, найлоновите торбичка не рядко причиняват смърт на представители на различни животински видове;

Намаляване на замърсяването на градската среда – найлоновите торбички са сред най-често срещаните замърсители по парковете и улиците на населените места;

Намаляване на обема на сметищата – бързо растящият обем на депонирате в сметищата отпадъци е проблем на не една българска община;

Пестене на пари – в повечето магазини найлоновите торбички се продават и въпреки че цената е минимална, спестяването е значително с оглед на факта, че едно българско домакинство употребява средно по 1500 найлонови торбички на година.

 

Нека заедно обединим усилия за опазване на околната среда и намаляване количеството генерирани отпадъци в община Криводол!

 

08-04-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати