select language:     Български English

Община Криводол организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2023 година .

П О К А Н А


На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2023 година .


Обсъждането ще се проведе на 18.08.2023 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината. 
Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 Проекта за Бюджет  е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол, или на електронен  адрес: krivodol@mbox.is-bg.net

Проект за бюджет 2023 г.с преходен остатък – Копие

Рамка Проект на бюджет 2023 г.

 

 

10-08-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати