select language:     Български English

Община Криводол спечели 6 проекта от МОСВ и ПУДООС

ПУДООС – 2021г.

Община Криводол спечели 6 проекта от МОСВ и ПУДООС

 

Съгласно Заповеди № РД-13/10.02.2021г. и № РД-13/10.02.2021г.  на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на определената комисия за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“

 

I. Комисията разгледа постъпилите 833 проекта на общини и кметства и предлага да бъдат финансирани следните проекти със средства в размер до 10 000 лв. за Община Криводол :

 

12

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ЧОС2021-42/ 04.12.2020

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ИГРИ И ОТДИХ В IV РАЙОН НА ГР. КРИВОДОЛ.

15

ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ЧОС2021-68/ 10.12.2020

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В ГРАДСКИ ПАРК НА ГР. КРИВОДОЛ.

58

КМЕТСТВО ФУРЕН, ОБШИНА КРИВОДОЛ

ЧОС2021-221/ 06.01.2021

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В КМЕТСТВО ФУРЕН.

         

 

Проекта ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ИГРИ И ОТДИХ В IV РАЙОН НА ГР. КРИВОДОЛ на Община Криводол е на стойност 10 000лв. и предвижда изграждане на зона за отдих с детски кът за най-малките и жителите на гр. Криводол. Предлаганият терен за реализация на проекта е зелена площ –  3.232 дка. общинска собственост, отредена за озеленяване. Най-напред ще  се  почисти терена от отпадъци, ще се окоси и изхвърли окосената трева и събраните битови отпадъци. Ще се подготви терена за обособяване на кът за отдих с детска площадка върху зеления терен и ще се монтира декоративна дървена ограда. Ще се монтира беседка с пейки и маса в нея, в съседство с нея ще бъде изградено 1 бр. комбинирано детско съоръжение, включващо къщичка с пързалка и люлка. В зелените площи ще бъдат монтирани още 1 бр. клатушка, 2 бр. пикник маси, 3 бр. пейки и 3 бр. паркови кошчета за отпадъци.

 

Проекта ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ В ГРАДСКИ ПАРК НА ГР. КРИВОДОЛ  е на стойност 10 000 лв. и предвижда почистване и облагородяване на парка при стадиона в централната част на гр. Криводол и има за цел създаване на по-приятна, функционална и естетически оформена среда. Проектът е насочен към подобряване на жизнената среда в града ни, чрез поставяне на нови архитектурни елементи – 4 бр. беседки.

 

Проекта ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В КМЕТСТВО ФУРЕН. на Кметство Фурен, Община Криводол е на стойност 10 000лв. и предвижда изграждане на зона за отдих  непосредсвено до здравната служба и кметсвото на селото.Предлаганият терен за реализация на проекта е зелена площ –  5.075 дка. общинска собственост, отредена за озеленяване, който ще  се  почисти от отпадъци, ще се окоси и изхвърли окосената трева и събраните битови отпадъци.. Ще се монтират 2 бр. беседки с пейки и маса в нея, 2 бр. пикник маси, 8 бр. пейки и 5 бр. паркови кошчета за отпадъци.

 

 

II. Комисията разгледа постъпилите 432 проекта на училища и ЦПРЛ/обединени детски комплекси и предлага да бъдат финансирани следните проекти със средства в размер до 5 000 лв. в Община Криводол.

 

61

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. РАКЕВО, ОБЩ. КРИВОДОЛ

ЧОС2021-309/ 08.01.2021

ПРИРОДА И УЧИЛИЩЕ - РЪКА ЗА РЪКА.

149

ОБУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. КРАВОДЕР, ОБЩ. КРИВОДОЛ

ЧОС2021-778/ 20.01.2021

УЧА БЕЗОПАСНО - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО.

 

Проекта на ОБУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. КРАВОДЕР, ОБЩ. КРИВОДОЛ и на стойност 5000 лв. и предвижда изграждане в двора на училището класна стая на открито, където учениците ще могат да се обучават сред природата.  

 

 

IІІ. Комисията разгледа постъпилите 392 проекта на детски градини и предлага да бъдат финансирани следните проекти със средства в размер до 5 000 лв. в Община Криводол.

 

134

ДГ "СЛАВЕЙЧЕ", ОБЩ. КРИВОДОЛ, ОБЛ. ВРАЦА

ЧОС2021-559/ 18.01.2021

ИГРАЯ БЕЗОПАСНО - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО.

 

ДГ "Славейче" град Криводол спечели проект по ПУДООС- Кампания "За чиста околна среда- 2021 г." - "Обичам природата- и аз участвам" на тема "Играя безопасно- на чисто и красиво място" на стойност 5000лв. Чрез осъществяване на този проект децата от група "Таралежи" ще повишат своята екологична култура , ще обогатят знанията си по опазване на околната среда, ще играят на привлекателна и безопасна площадка.

15-03-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати