select language:     Български English

Община Криводол започна ремонт на уличната мрежа.

Община Криводол започна ремонт на уличната мрежа.

С Постановление №165 на МС от 07.08.2018г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018г. Обн., ДВ, бр. 67 от 14.08.2018г., в сила от 14.08.2018г., изм. Бр.84 от 12.10.2018г. в сила от 12.10.2018г. Министерски Съвет ПОСТАНОВИ:

Чл.1. Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018г. за извършване на текущи ремонти и за придобиване на нефинансови активи, разпределени по общини, както следва:

  1. По бюджет на Община Криводол 800 000лв. за частичен ремонт на улици в община Криводол.

От тези средства 700 000лв. бяха похарчени неправомерно от предишното управление на община Криводол под ръководството на Петър Данчев. За 8 месеца кмета на община Криводол Христо Доков успя да възстанови тази сума и ремонта на уличната мрежа в Общината започна.  Повече от 2 години това финансиране от МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стоеше и не се работеше по него, поради факта, че парите бяха изхарчени неправомерно за незнайно какво. За пореден път Общинска Администрация под ръководството на кмета на община Криводол Христо Доков  доказа, че затягането на финансовата дисциплина носи само добри резултати. С тези възстановени средства ще се ремонтират улици в гр. Криводол, с. Големо Бабино, с. Пудрия, с. Баурене и с. Градешница.

 

Христо Доков - кмет на община Криводол

15-07-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати