select language:     Български English

Общински календар "Младежки дейности 2013"

 

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2013 ГОДИНА:

 

Дейности
Срок
Отговорни институции
1.
Участие в събития и празници, включени в Годишния културен календар за 2013 година.
текущ
Читалища,
Община Криводол,
Училища
2.
 „Да почистим Криводол!” – организирано почистване на обществени места в гр. Криводол от младежи.
април
Община Криводол,
Училища
3.
12 октомври – Ден на българската община: Ден на отворени врати –кампания за популяризиране на местното самоуправление в Община Криводол и Общински съвет Криводол.
октомври
Община Криводол,
Училища
4.
Отбелязване на международния ден на толерантността
ноември
Читалища,
Община Криводол,
Училища
5.
Провеждане на тематични срещи с родители и ученици за агресията и насилието сред младите хора, отговорността на семейството и възможностите за осмисляне на свободното време на децата.
 
текущ
ОбКБППМН,
УП-Криводол
6.
Достъп на младите хора до интернет в читалищната библиотека
текущ
Читалищна библиотека - Криводол
7.
Обучение в начална компютърна грамотност – читалищната библиотека
текущ
Читалищна библиотека - Криводол
8.
Безплатен достъп и оказване на помощ при използване на ИКТ за търсене на работа чрез Интернет
текущ
Читалищна библиотека - Криводол
9.
За информиране на безработните лица на територията на града и общината в електронен вид и на информационно табло се предоставя ежеседмична информация за обявените свободни работни места от Агенцията по заетостта и Бюро по труда – Враца.
текущ
Читалищна библиотека – Криводол,
Община Криводол
10.
Осигуряване на заетост чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”
текущ
МТСП, АЗ, в сътрудничество с общината
11.
Отбелязване Световния ден за борба с тютюнопушенето.
май
Читалища,
Община Криводол,
Училища,
съвместно с РЗИ-Враца
12.
Отбелязване на 26-ти юни „Световен ден за борба с наркоманиите”. Провеждане съвместно с РЗИ- Враца на лектории, беседи и дискусии.
юни
Читалища,
Община Криводол,
Училища,
съвместно с РЗИ-Враца
13.
Отбелязване на 1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН.
Разпространение на тематични материали в училищата на територията на общината.
декември
ОбКБППМН
Читалища,
Община Криводол,
Училища,
съвместно с РЗИ-Враца
14.
Здравни беседи
текущ
Читалища,
Община Криводол,
Училища,
съвместно с РЗИ-Враца
15.
Участие в спортния празник – 17 май – Ден на българския спорт
май
Община Криводол,
Училища
16.
 „Спортно лято 2013”
юни-септември
ОбКБППМН,
Училища
17.
Общински турнир по футбол на малки врати
август
Община Криводол

 
Общинският план за младежта за 2013 година подлежи на актуализация на базата на новопостъпили предложения за дейности.