select language:     Български English

ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2013 ГОДИНА

МЕСЕЦ
ДАТА
МЕРОПРИЯТИЕ
ОРГАНИЗАТОР
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
ФЕВРУАРИ
Ученически спортни игри 2013 год. - вътреучилищен кръг
Училищата в Община Криводол
Училищата в община Криводол
МАРТ
Ученически спортни игри 2013 год. – общински кръг
Училища,
Община Криводол
училищен салон
МАРТ
Ученически игри – областен кръг. Участват отборите победители в общински кръг.
Училища,
Община Криводол
 
17 МАЙ
Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта
Община Криводол
Стадион гр. Криводол
ЮНИ
Спортно лято 2013 – турнири за деца
Община Криводол МКБППМН
Училищата в общината
 
ЮЛИ
Спортно лято 2013 – турнири за деца
Община Криводол МКБППМН
Училищата в общината
 
АВГУСТ
Спортно лято 2013 – турнири за деца
Община Криводол МКБППМН
Училищата в общината
 
АВГУСТ
Общински турнир по футбол на малки врати
Община Криводол
Стадион гр. Криводол
СЕПТЕМВРИ
Спортно лято 2013 – турнири за деца
Община Криводол
 МКБППМН
Училищата в общината