select language:     Български English

Обява - Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение за изграждане на изкуствен водоизточник за опазване на горите от пожар и наблюдателен противопожарен пунк в землищата на с. Ракево, с. Лесура, с. Главаци - публикувано на 20.04.2012 г.