select language:     Български English

Обява - Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение - закриване на депо за битови отпадъци гр. Криводол в местността "Край село"