select language:     Български English

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

ОБЯВА 1

 

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 147/16.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност „Рулеви“ в секция „Навигационна“ на Научноизследователски кораб във  ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“,  която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).

 

 

Документи се приемат до:

31.03.2022 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

 

ОБЯВА 2

 

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ - 150/16.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 8 (осем) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат от лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

  • за в.ф. 34400 - Варна – 1(една) длъжност за офицер;
  • за в.ф. 22580 - Приселци – 1(една) длъжност за офицер;
  • за в.ф. 22480 - Бургас – 1(една) длъжност за офицерски кандидат;
  • за в.ф. 22580 - Приселци – 4(четири) длъжности за сержанти/старшини;
  • за в.ф. 54830 - Варна – 1(една) длъжност за сержант/старшина.

 

Документи се приемат до:

02.03.2022 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

 GSM 0884541327

 

ОБЯВА 3

 

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ-143/15.02.2022 г. на Министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, както следва:

 

  • 11(единадесет) длъжности за офицери;

 

  • 21(двадесет и една) длъжности за сержанти.

 

Документи се приемат до:

31.03.2022 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

 

Обява 1

Обява 2

Обява 3

21-02-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати