select language:     Български English

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на военна служба

ОБЯВА 1

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ - 360/12.04.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

  • за Военноморските сили – 120 (сто и двадесет) длъжности;
  • за Централно военно окръжие – 7 (седем) длъжности.

 

Документи се приемат до:

29.07.2022 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

 

ОБЯВА 2

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ - 346/08.04.2022г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една)  вакантна длъжност в Централно военна окръжие, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба), както следва:

  • Старши специалист II степен в отделение „Логистика“ на щаба на Централно военно окръжие.
  •  

Документи се приемат до:

10.05.2022 год. включително.

 

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

Офис за военен отчет в община Роман /стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4.Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44,

GSM 0884541327

ОБЯВА 1

ОБЯВА 2

01-05-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати