select language:     Български English

Обявена вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище.

ОБЯВА

Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

- „Психолог” във военно формирование 54300 – София, като следва:

Документи се приемат до:

12.11.2021 год. включително.

 

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования от Съвместното командване на силите, завършили граждански средни или висши училища, както следва:

-За военно формирование 22980 - София                      – 11 длъжности

-За военно формирование 52210 - Банкя                       – 11 длъжности

-За военно формирование 28860 – Горна Малина         – 20 длъжности.

Срок за подаване на документи

 до 26.11.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

1.     Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 0910 55718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888218242.

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/

3.Офис за военен отчет в община Криводол /старата сграда на община Криводол/

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

 

ОБЯВА

29-10-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати