select language:     Български English

Обявление № 1 за публичен подбор по проект BG05M90P001-2.018-0037 „Заедно можем повече“,

Публикувано на 24.04.2019г.

Обявление, коригирано на 30.04.2019 г.

Заявление за участие

Поради допусната техническа грешка в т. V на обявлението, то е коригирано.

Срок за подаване на документи: до 12.00 часа на 03.05.2019 г.

Класиране