select language:     Български English

Офиса за военен отчет обявява вакантни Офицерски и Войнишки длъжности

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 789/30.09.2020 г.
на министъра на отбраната на Република България са обявени
вакантни войнишки длъжности във военните формирования от
състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на
лица завършили граждански, средни или висши училища в страната

и чужбина:

- военно формирование 28610 – София - 8 длъжности;
- военно формирование 24150 – Стара Загора - 26 длъжности;
- военно формирование 52740 – Хасково - 7 длъжности;
- в гарнизон Ямбол - 14 длъжности;
- военно формирование 34750 – Карлово - 78 длъжности;
- военно формирование 54060 – Шумен - 5 длъжности;
- военно формирование 24490 – Асеновград - 8 длъжности;
- военно формирование 44220 – Пловдив - 6 длъжности;
- военно формирование 42600 – Мусачево - 8 длъжности;
ОБЩО 160 (СТО И ШЕСТДЕСЕТ) ДЛЪЖНОСТИ

 

Срок за подаване на документи:
до 03.11.2020 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи
от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,

0888218242

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община

Криводол/

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

Обява 1

Обява 2

Обява 3

Обява 4

14-10-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати