select language:     Български English

Офиса за военен отчет обявява вакантни длъжности.

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-949/ 19.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 16 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив (в.ф.32990) от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи:

20.01.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 904/  03.11.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни матроски (войнишки) длъжности във формирования от състава на Военноморските сили които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи:

08.01.2021 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 870/ 21.10.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи:

27.11.2020 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 825/ 09.10.2020г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за сержант във ВВВУ"Георги Бенковски"- , за приемане на военна служба на лице изпълнявало военна служба (кадрова служба).

Срок за подаване на документи:

03.12.2020 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044, 0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

 

 

26-11-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати