select language:     Български English

Офиса за военен отчет обявява,броят места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година.

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ-7 /05.01.2021 г. на министъра на отбраната е заявен броят места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година.

 • В Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени общо 231 места за прием на граждански лица за обучение като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по 14 специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
 • „Мотопехотни и танкови войски” – 34 места;
 • „Разузнаване“ – 17 места;
 • „Електронно разузнаване и електронна война“ – 5 места;
 • „Полева артилерия” – 45 места;
 • „Противовъздушна отбрана на войските“ – 29 места;
 • „Инженерни войски” – 12 места;
 • „Артилерийско инструментално разузнаване – 7 места;
 • „Радиотехнически войски“ – 8 места;
 • „Зенитно-ракетни войски“ – 8 места;
 • „Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, оптика и бойни припаси“ – 10 места;
 • „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 25 места;
 • „Танкова и автомобилна техника“ – 5 места;
 • „Военни комуникационни и информационни системи – Комуникационна техника и технологии” – 11 места;
 • „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и технологии” – 15 места.
 • В задочна форма на обучение са обявени 22 места за курсанти в 3 специализации.
 • „Разузнаване“ – 10 места;
 • „Танкова и автомобилна техника“ – 6 места;
 • „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 6 места.

Общо заявеният брой места за учебната 2021/2022 г. в НВУ „Васил Левски“ редовно и задочно е 253.

 • Във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски” са обявени 54 места само за редовно обучение по 6 специализации.
 • „Летец-пилот” – 25 места, от които 3 места са за нуждите на Министерството на вътрешните работи за летец-пилот на хеликоптер;
 • „Ръководител на въздушното движение” – 7 места;
 • „Летателни апарати и авиационни двигатели“ – 6 места;
 • „Летищно осигуряване“ – 5 места;
 • „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” – 6 места;
 • „Авиационни, електроприборни и автоматични системи” – 5 места.
 • Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” са обявени 48 места само в редовна форма на обучение за 5 специализации.
 • „Корабоводене” – 6 места;
 • „Корабни машини и механизми” – 6 места;
 • „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 5 места;
 • „Кибероперации“ – 11 места;
 • „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места.

 

Допълнителна информация може да се получи от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,0888218242;

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на общинаКриводол/;

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44.

 

ОБЯВА  ВВУЗ

Обява за доброволния резерв

ОБЯВА СКСО

13-01-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати