select language:     Български English

Офиса за военен отчет обявява,вакантни длъжности във военните формирования от състава на Сухопътните войски

ОБЯВА

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 868/21.10.2020 г.
на министъра на отбраната на Република България са обявени
вакантни длъжности във военните формирования от състава на
Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица
изпълнявали военна служба(кадрова военна служба):
- военно формирование 38640 – Казанлък - 1 длъжност;
- военно формирование 54140 – Стара Загора - 1 длъжност;
- военно формирование 36540 – Асеновград - 2 длъжности;
- военно формирование 54990 – Враца - 3 длъжности;
- военно формирование 22160 – Плевен - 41 длъжности;
ОБЩО 48 (ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ) ДЛЪЖНОСТИ

Срок за подаване на документи:
до 23.11.2020 год. включително.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите,
необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи
от:
1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092624044,

0888218242

2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/
3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община

Криводол/

4. Военно окръжие ІІ степен – Враца

гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10, тел.092 62 40 44

26-10-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати