select language:     Български English

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - "Чех Агро - Холд" ООД

Информация от "ПЕТ РЕСАЙКЛИНГ ГРУП" ООД

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС - "Чех Агро - Холд" ООД