select language:     Български English

Избори за Народно събрание 2021

Указ на президента

Хронограма за Народно събрание 2021г.

Методически указания за СИК - гласуване само с хартиени бюлетини

Методически указания за СИК - смесено гласуване с машина и бюлетини

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

Централна избирателна комисия (ЦИК) - https://www.cik.bg

 

Районна избирателна комисия (РИК) Враца:

Адрес

гр. Враца, бул. "Демокрация" № 1

Контакти

Телефон: 0876 023 500, 0876 023 700

Председател: Боряна Стаменова

тел. 0885 640 751

email: rik06@cik.bg

website: https://rik06.cik.bg/ns2021

За контакти с организационно-техническия екип в Община Криводол:

ръководител на ОТЕ: Анелия Николова – секретар на общината

тел.: 0877180045 e-mail: krivodol@mbox.is-bg.net

 

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК/ПСИК