select language:     Български English

ПОКАНА Първо заседание на новоизбрания Общински съвет Криводол

ПОКАНА
Първо заседание на новоизбрания Общински съвет Криводол

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че със заповед от 08.11.2023r. Областният управител на област Враца е свикал на 10.11.2023 г. от 10,00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Криводол първото заседанне на новоизбрания Общински съвет - Криводол.
Преди началото на първото заседание председателят на Общинската избирателна комисия Криводол обявява състава на новоизбраните: Общински съвет Криводол, кмет на Община Криводол и кметове на кметства и им връчва удостоверенията за избора.
След това избраните за общински съветници и кметовете полагат клетва по чл. 32 от ЗМСМА пред Областния управител на област Враца (или негов представител) и подписват клетвените листове.
След полагането на клетвата първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник - г-жа Маргарита Кацарска.
Заседанието се провежда по дневен ред приет от Общински съвет Криводол,
който включва:
1) Избор на комисия за провеждане на избор на председател на Общинския съвет Криводол.
2.Избор на председател на Общинския съвет Криводол.
3) Избор на комисия за изrотвяне на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Криводол, неговите комисии и взаимодейсвието му с общинската администраuия.

ДО
Г-Н ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДОКОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ДО
Г-Н ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКОВ
Г-Н ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
Г-ЖА ЛЮБИМА РУМЕНОВА АСЕНОВА-ТОДОРОВА
Г-ЖА МАРГАРИТА БЛАГОЕВА КАЦАРСКА
Г-Н МОМЧИЛ ВЕНИСЛАВОВ ВЪРБАНОВ
Г-Н ПЕТЪР ГРИГОРОВ СПАСОВ
Г-Н ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ЕФРЕМОВ
Г-Н ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА КАМЕНОВА ПЕТРОВА
Г-Н ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ КИРИЛОВ
Г-ЖА ВЕРОНИКА ПЛАМЕНОВА ВАСИЛЕВА
Г-Н СТЕФАН ЮРИЕВ КАЦАРСКИ
Г-Н ЮРИЙ ЮРИЕВ КАЦАРСКИ
ИЗБРАНИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ДО
Г-ЖА ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАНТАЛЕЕВА-ЦЕКОВА
ИЗБРАНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАУРЕНЕ
Г-Н ИВАЙЛО МИТРОФАНОВ ДИМАНОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОТУНЯ
Г-Н КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГЕШЕВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАЛАТИН
Г-ЖА СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА
ИЗБРАНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛАВАЦИ
Г-Н ТИХОМИР ГРИГОРОВ ТРИФОНОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЕМО БАБИНО
Г-Н ЛЮБОМИР ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРАДЕШНИЦА
Г-Н ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ ИЛИЕВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРУША
Г-ЖА ГАЛЯ НАЙДЕНОВА ГЕЦОВА
ИЗБРАНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАВОДЕР
Г-Н ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСУРА
Г-ЖА ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА
ИЗБРАНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСЕН
Г-Н ЦВЕТАН МЛАДЕНОВ АНДРОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПУДРИЯ
Г-Н ЮРИЙ ПЕТРОВ КАЦАРСКИ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАКЕВО
Г-Н ПЕТЬР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО УРОВЕНЕ
Г-Н ЙОРДАН ТОДОРОВ АВРАМОВ
ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ФУРЕН

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА

08-11-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати