select language:     Български English

Покана за обществено обсъждане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2020 г.

П О К А Н А

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ ЗА 2020 г.

 

      На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Криводол организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2020 г.

     Обсъждането ще се проведе на 27.09.2021 год. (понеделник) от 10,30 часа в заседателната зала на Община Криводол.

     Каним гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера,  общински съветници, кметове, кметски наместници и всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането на отчета.

     Обсъждането ще се проведе при спазване на актуалните към датата на провеждането противоепидемични мерки съгласно чл. 63 от Закона за здравето.

Обяснителна записка

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

13-09-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати