select language:     Български English

Покана за обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2021 г.

П О К А Н А

        На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Криводол организира публично обсъждане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Криводол за 2021 г

     Обсъждането ще се проведе на 19.09.2022 год. (понеделник) от 10,30 часа в заседателната зала на Община Криводол.

     Каним гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера,  общински съветници, кметове, кметски наместници и всички заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането на отчета.

Обяснителна записка

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

05-09-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати