select language:     Български English

ПОКАНА за публично обсъждане на Бюджет 2020 г.

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2020 година .


Обсъждането ще се проведе на 06.01.2020 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината. 

Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 Проекта за Бюджет  е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол, или на електронен  адрес: www.krivodol@dir.bg 

Проект за бюджет 2020 г.

Рамка на проект за бюджет 2020 г.

27-12-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати