select language:     Български English

ПОКАНА за привличане на доброволци и провеждане на творчески работилници за оползотворяване на отпадъци в община Криводол

ПОКАНА

за привличане на доброволци и провеждане на творчески работилници за оползотворяване на отпадъци в община Криводол

 

В изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0074 „Въвеждане на  добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и КФ,

ОБЩИНА КРИВОДОЛ кани всички заинтересовани страни от общината (деца и техните родители, както и всички желаещи) да се включат в следните събития по проекта:

  • Провеждане на творчески работилници за изработване на предмети от стари вещи, опаковки и отпадъци на две теми:
    • Шивашко ателие за оползотворяване на вещи от текстил и текстилни отпадъци – дрехи, домашен текстил и др. и превръщането им в нови вещи с различно предназначение, като торби за пазар, детски парцалени играчки, калъфи за книги, рамки за картини, играчки за деца и домашни любимци, възглавници, одеала за пикник, текстил за маса, като покривки, подложки за чаши, чинии и др.

 

  • Ателие Градина за оползотворяване на непотребни вещи от бита и битови отпадъци от пластмаса, стъкло, метал, гума, кожа и др. за обработка на вещи и отпадъци от бита и превръщането им в нови вещи с различно предназначение, като предмети за градината, двора, гаража (кашпи, саксии, хранилки за птици, рафтове, вази, съдове за съхранение, панери, декорация, предмети за домашни любимци и др).
  • Записване като доброволци, които желаят да продължат да организират подобни ателиета и работилници на тема намаляване на отпадъците и опазване на околната среда и след края на горепосочения проект.

 

Събитията ще се проведат в периода 08.04.2022 г. - 21.04.2022 г. в сградата на общинска администрация Криводол - Демонстрационен център за устойчиво управление на отпадъци, изграден по проекта (ул. “Освобождение” № 13, гр. Криводол), или друга зала.

 

Провеждането на творческите ателиета по проекта, както и стремежът на Община Криводол да набере доброволци, които да организират подобни работилници като постоянна дейност и след края на проекта, са насочени към изпълнение на следните цели:

  • привличане на общественото внимание върху повторната употреба, като дейност със свое специфично място във възприетата в Европейския съюз йерархия за управлението на отпадъците и важна част от кръговата икономика;
  • предоставяне на знание чрез конкретни примери за възможните употреби на предмети от ежедневието, които по една или друга причина са изчерпали своята основна функционалност;
  • придобиване на умения как в домашни условия с подръчни инструменти може да се даде нов живот на излезлите от употреба предмети;
  • създаване на положителни нагласи и преодоляване на негативни стереотипи към повторната употреба и мотивиране за участие в нея.

 

За подробности, както и точното време и място на провеждане на събитията, моля, обърнете се към екипа на проекта в общинска администрация Криводол.

 

Нека заедно обединим усилия за опазване на околната среда и намаляване количеството генерирани отпадъци в община Криводол!

ПЛАКАТ

 

 

08-04-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати