select language:     Български English

ОТЧЕТИ НА КМЕТА

ОТЧЕТ за 2016 г.

ОТЧЕТ за първата година от мандат 2011-2015 г.

ОТЧЕТ за периода 2012-2013 г.

ОТЧЕТ за 2014 г.