select language:     Български English

През 2021 г. ще се проведе преброяване на населението и жилищния фонд.

През 2021 г. ще се проведе преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 2017/712 на Европейската комисия.

         Преброяването в България ще се проведе на два етапа:

- чрез онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 22 януари 2021 г. до 24.00 часа на 31 януари 2021 година;

- чрез посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 1 февруари 2021 г. до 20.00 часа на 15 февруари 2021 година.

За България референтната дата на преброяването е 0.00 часа на 22 януари 2021 г. Това означава, че може да се преброите или да бъдете преброени в периода от 22 януари до 15 февруари включително, но всички данни, които предоставяте трябва да се отнасят към 0.00 часа на 22 януари 2021 година.

Референтна дата (критичен момент) е точно определена дата и час, към които се отнасят всички данни за населението, жилищния и сградния фонд, събирани по време на преброяването. Всяка държава-членка сама определя референтната дата на преброяването, която задължително трябва да бъде в годината, определена съгласно Регламент 2017/712 на Комисията, а именно 2021 година.

Повече информация можете да намерите на сайта на Националния статистически институт https://www.nsi.bg/bg  в рубриката „Преброяване 2021“

Във връзка с подготовката за предстоящото преброяване, със Заповед № РД-05-486/09.06.2020 г. на председателя на Националния статистически институт е назначена Общинска преброителна комисия (ОбПК) за община Криводол в състав: председател Анелия Николова - секретар на Община Криводол, секретар Магдалена Йотова - ст. експерт в ОСИ – Враца, ТСБ – Северозапад, и членове Петьо Дахлев, Боряна Иванова, Маргарита Петрова – експерти в Община Криводол, Красимир Гешев – кмет на кметство Галатин и Петрана Петрова – кметски наместник в с. Уровене.

На 18.06.2020 г. беше проведено първото заседание на ОбПК Криводол, в което, освен членовете на комисията, взеха участие и Христо Доков – кмет на община Криводол, Ивайло Николов – началник отдел "Статистически изследвания - Враца", и Любомир Ангелов – IT специалист в ОСИ – ВрацаКомисията прие Правилник за дейността на комисията и Организационен план за подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд на територията на община Криводол. Разгледана беше инструкцията и графика на дейностите за подготовка и провеждане на Преброяване 2021.Съгласно Организационния план, до 26 юни ще се проведе подбор на регистратори, които в периода от 10 юли до 15 септември 2020 г. ще извършат предварителен обход на територията на общината за събиране на географски координати на жилищния фонд.

Процедурата за набиране на кандидати за преброители и контрольори ще се проведе от 15 септември до 30 октомври 2020 г.

19-06-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати