select language:     Български English

Проект за бюджет на община Криводол за 2024 г.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Криводол  организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2024 година .


Обсъждането ще се проведе на 19.01.2024 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на общината. 
Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 Проекта за Бюджет  е публикуван на сайта на Община Криводол. Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища  в деловодството на Община  Криводол, или на електронен  адрес: krivodol@mbox.is-bg.net

Проект за бюджет 2024 г.

Рамка ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024 г.

 

12-01-2024 | виж всички новини | Принтирай Изпрати