select language:     Български English

Проект за санитарно-охранителни зони

ОБЕКТ: Питейно-битово водоснабдяване на с. Градешница, с. Баурене, с. Галатин и с. Осен, общ. Криводол обл. Враца от каптиран извор "Керепа", землище на с. Градешница общ. Криводол обл. Враца.

ПРОЕКТ - 1 ЧАСТ      2 ЧАСТ     3 ЧАСТ

ОБЕКТ: Питейно-битово водоснабдяване на с. Краводер, с. Пудрия, с. Големо Бабино и гр. Криводол, общ. Криводол обл. Враца от каптиран извор "Стара Мътница", землище на с. Краводер общ. Криводол обл. Враца.

ПРОЕКТ - 1 ЧАСТ     2 ЧАСТ      3 ЧАСТ

31-08-2021 | виж всички новини | Принтирай Изпрати