select language:     Български English

Протоколи от заседания на Общински съвет 2016 г.

Протокол №5/13.01.2016 г. - публикуван на 14.01.2016 г.

Протокол №6/29.01.2016 г. - публикуван на 03.02.2016 г.

Протокол №7/12.02.2016 г. - публикуван на 15.02.2016 г.

Протокол №8/26.02.2016 г. - публикуван на 02.03.2016 г.

Протокол №9/23.03.2016 г. - публикуван на 24.03.2016 г.

Протокол №10/31.03.2016 г. - публикуван на 01.04.2016 г.

Протокол №11/06.04.2016 г. - публикуван на 06.04.2016 г.

Протокол №12/22.04.2016 г. - публикуван на 26.04.2016 г.

Протокол №13/27.05.2016 г. - публикуван на 30.05.2016 г.

Протокол №14/01.07.2016 г. - публикуван на 04.07.2016 г.

Протокол №15/28.07.2016 г. - публикуван на 01.08.2016 г.

Протокол №16/26.08.2016 г. - публикуван на 30.08.2016 г.

Протокол №17/29.08.2016 г. - публикуван на 02.09.2016 г.

Протокол №18/09.09.2016 г. - публикуван на 10.09.2016 г.

Протокол №19/29.09.2016 г. - публикуван на 03.10.2016 г.

Протокол №20/03.10.2016 г. - публикуван на 04.10.2016 г.

Протокол №21/21.10.2016 г. - публикуван на 25.10.2016 г.

Протокол №22/30.11.2016 г. - публикуван на 02.12.2016 г.

Протокол №23/14.12.2016 г. публикуван на 15.12.2016 г.

Протокол №24/28.12.2016 г. - публикуван на 29.12.2016 г.