select language:     Български English

Протоколи от заседания на ОбС - 2020 г.

Протокол № 5/31.01.2020 г. - публикуван на 04.02.2020 г.

Протокол № 6/04.02.2020 г. - публикуван на 05.02.2020 г.

Протокол № 7/28.02.2020 г. - публикуван на 02.03.2020 г.

Протокол № 8/31.03.2020 г. - публикуван на 01.04.2020 г.

Протокол № 9/30.04.2020 г. - публикуван на 04.05.2020 г.

Протокол № 10/27.05.2020 г. - публикуван на 29.05.2020 г.

Протокол № 11/30.06.2020 г. - публикуван на 02.07.2020 г.

Протокол № 12/29.07.2020 г. - публикуван на 30.07.2020 г.

Протокол № 13/31.08.2020 г. - публикуван на 01.09.2020 г.

Протокол № 14/25.09.2020 г. - публикуван на 28.09.2020 г.

Протокол № 15/19.10.2020 г. - публикуван на 20.10.2020 г.

Протокол № 16/30.10.2020 г. - публикуван на 30.10.2020 г.

Протокол № 17/27.11.2020 г. - публикуван на 30.11.2020 г.

Протокол № 18/30.12.2020 г. - публикуван на 04.01.2021 г.